Projekti

Vārdi sāpina! Klusums nogalina…

Ziedo psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai bērniem un jauniešiem, lai palīdzētu efektīvi tikt galā ar emocijām un uzlabotu attieksmi pret saviem vienaudžiem.

Sports vieno

Palīdzi jauniešiem no bērnunamiem ieviest savā dzīvē sportu! Katrs ziedojums sniegs iespēju viņiem virzīties uz jauniem mērķiem un varbūt nākotnē pat kļūt par profesionāliem sportistiem.

Sirdszīmols Lote

Rokdarbi, ko veidojuši tie, kuriem ir sarežģīti iekļauties darba tirgū – cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas un sirmgalvji. Katra nopirktā lieta viņiem sniedz finansiālu atbalstu un neatsveramu gandarījuma sajūtu.

Taureņa efekts

Kļūsti par iedvesmas avotu bērniem, kuri aug bērnunamos! Palīdzi viņiem izvēlēties pareizo dzīves ceļu un profesiju! Dalies savā profesionālajā pieredzē, aicinot pie sevis vai dodoties ciemos! Iedrošini viņus uzvarēt!

Atbalstītāji