Lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.taurenaefekts.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala www.taurenaefekts.lv (turpmāk – taurenaefekts.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp lapas www.taurenaefekts.lv apmeklētāju (turpmāk – Apmeklētājs) un biedrību “Taureņa efekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40008197815, juridiskā adrese: Rīga, Citadeles iela 1a, LV1010, Latvija, tālr. numurs: + 371 26538636  (turpmāk – Uzturētājs).

1.2. Uzturētājs nodrošina taurenaefekts.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Apmeklētājs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura ziedo vai iepērkas taurenaefekts.lv vai izmanto citus taurenaefekts.lv pakalpojumus. Šie Noteikumi ir saistoši katram Apmeklētājam.

1.4. Tiesības ziedot vai iepirkties taurenaefekts.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, kā arī likumiski reģistrētām juridiskajām personām.

1.5. Ja Apmeklētājs ziedo, pasūta un pērk Interneta veikalā taurenaefekts.lv piedāvātās preces un pakalpojumus (turpmāk – preces un pakalpojumi) vai izmanto citus taurenaefekts.lv piedāvājumus, uzskatāms, ka Apmeklētājs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt Noteikumiem un distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Uzturētāju un Apmeklētāju, kas ziedo, izdara pasūtījumu un veic pirkumu taurenaefekts.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Apmeklētājs ir veicis ziedojumu vai pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus un ir saņēmis no Uzturētāja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem ziedojumiem, pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā taurenaefekts.lv.

1.5.2. Uzturētājs neglabā noslēgtos Līgumus par taurenaefekts.lv ziedojumiem, iegādātām precēm un pakalpojumiem.

1.6. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot taurenaefekts.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Apmeklētājam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Apmeklētājam ir pienākums iepazīties ar taurenaefekts.lv Noteikumiem, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

1.7. Apmeklētājs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala taurenaefekts.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.8. Ja Apmeklētājs neievēro Noteikumus, Uzturētājam ir tiesības atcelt vai ierobežot Apmeklētāja piekļuvi taurenaefekts.lv.

1.9. Uzturētājam, ievietojot taurenaefekts.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot vai pavisam pārtraukt piekļuvi taurenaefekts.lv vietnei.

Preču raksturojums un cenas

2.1. Visas preču un pakalpojumu cenas taurenaefekts.lv norādītas Eiro.

2.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču un pakalpojumu sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

2.3. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču un pakalpojumu specifikācijas. Preču un pakalpojumu raksturojumos tiek izmantota ražotāju vai piegādātāju sniegtā informācija un attēli.

2.4. taurenaefekts.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība

3.1. Lai iegādātos preces Interneta veikalā taurenaefekts.lv, jāveic šādi soļi:

3.1.1. izvēlēties preci (vai preces) sadaļā “veikals”, nospiežot pogu „Pievienot grozam”,

3.1.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Doties uz grozu” un “Maksāt”,

3.1.3. papildus pirkumam Apmeklētājam ir iespēja veikt arī ziedojumu, pirkuma formā izvēloties projektu un summu, ko attiecīgajam projektam novirzīt. Ziedojuma summa parādīsies kopā ar pirkuma summu, un pēc tam spiest “Turpināt”,

3.1.4. Aizpildot klienta datus, pārliecināties, vai tie ievadīti korekti. Dati nepieciešami preces piegādes nodrošināšanai.

3.1.5. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Veikt pirkumu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

3.1.6. Pēc apmaksas veikšanas Apmeklētājs e-pastā saņem elektroniski sagatavotu rēķinu par pirkumu. Rēķins derīgs bez paraksta.

3.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķinu veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

3.2.1. ar internetbankas palīdzību – Paysera pakalpojums;

3.2.2. ar Amex, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti – Braintree pakalpojums;

3.3. Uzturētājam ir tiesības atteikt pārdot taurenaefekts.lv pasūtītās preces, informējot par to Apmeklētāju, ja:

3.3.1. prece nav pieejama Uzturētāja noliktavā Apmeklētāja izvēlētajā daudzumā;

3.3.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.

3.3.3. Apmeklētājs nav iepazinies ar taurenaefekts.lv Noteikumiem.

3.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

3.5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Apmeklētājam un Uzturētājam brīdī, kad Apmeklētājs ir veicis pasūtījumu un  saņēmis no Uzturētāja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību.

3.6. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: shop@taurenaefekts.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Apmeklētājs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Preču piegāde (saņemšana)

4.1. Interneta veikalā taurenaefekts.lv pasūtītās preces Apmeklētājs saņem  izvēlētajā “DPD Latvija” Pickup punktā, ko var izvēlēties šeit.

4.2. Uzturētājs trīs darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas sazinās ar Apmeklētāju par piegādi uz ērtāko “DPD Latvija” Pickup punktu.

4.3. Apmeklētājs preci var saņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Apmeklētāja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces apmaksu.

4.4. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4.5. Kad prece būs piegādāta uz pasūtījuma laikā izvēlēto Pickup punktu,  Apmeklētājs saņems SMS no “DPD Latvija” uz pasūtījumā norādīto telefona numuru, kur būs ietverta šāda informācija:

– pakas numurs;

– PIN kods;

– Pickup Paku Bodes, Paku skapja vai Pasta stacijas nosaukums, kas tika atzīmēts, veicot pasūtījumu;

– Pickup Paku Bodes, Paku skapja vai Pasta stacijas adrese.

4.6. Lai saņemtu preci, Apmeklētājs pēc SMS saņemšanas dodas uz sevis izvēlēto un saņemtajā īsziņā norādīto DPD Pickup punktu un veic šādas darbības:

– Pickup Paku Bodē – nosauc saņēmēja vārdu, uzvārdu un saņemto PIN kods  vai uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte), parakstās par pakas saņemšanu.

– Pickup Paku skapī – ievada SMS saņemtos PIN kodus.

– Pickup Pasta stacijā – Ievada SMS saņemto PIN kodu.

4.7. Saņemot preci, Apmeklētājam tiek izsniegts čeks par preces izsniegšanu.

4.8. Preču saņemšana Pickup Paku Bodēs un Paku skapjos notiek 7 (septiņu) dienu laikā un Pasta stacijās – 5 (piecu) dienu laikā. Pēc noteiktā laika prece tiek nogādāta atpakaļ preces nosūtītājam.

Atcelšana un izmaiņas pasūtījumā

5.1. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Apmeklētājam ir jāsazinās ar klientu Uzturētāja servisu, izmantojot e-pastu: shop@taurenaefekts.lv, norādot pasūtījuma numuru un vēlamās izmaiņas.

Atteikuma tiesības

6.1. Apmeklētājs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā taurenaefekts.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Uzturētājam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Apmeklētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Apmeklētājs, ir ieguvusi preci valdījumā.

6.2. Apmeklētājam ir jāinformē Uzturētājs par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, sūtot uz shop@taurenaefekts.lv iesniegumu par atteikumu;

6.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Apmeklētājs norāda šādu informāciju:

6.3.1. pasūtījuma veikšanas datumu;

6.3.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

6.3.3. pasūtījuma numuru, kas norādīts rēķinā;

6.3.4. precīzu preces nosaukumu.

6.4. Apmeklētājs nodod preci atpakaļ Uzturētājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Uzturētājam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.5. Uzturētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Apmeklētāja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Apmeklētājam viņa samaksāto naudas summu. Uzturētājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Apmeklētājs, izņemot gadījumus, kad Apmeklētājs un Uzturētājs ir vienojušies citādi.

6.6. Uzturētājs ir tiesīgs aizturēt Apmeklētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Uzturētājs ir saņēmis preci.

6.7. Apmeklētāja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Apmeklētājs.

6.8. Apmeklētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Apmeklētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

6.9. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā Apmeklētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Uzturētājam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Apmeklētājs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Uzturētājs informē Apmeklētāju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

6.10. Apmeklētājs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu, lietošanas instrukciju (ja tādi tika izsniegti) un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:

6.11.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Apmeklētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

6.11.2. tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

6.11.3. tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;

6.11.4. tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

6.11.5. tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Uzturētājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

6.11.6. pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Apmeklētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Uzturētājs būs Līgumu izpildījis pilnībā;

6.11.7. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Garantija

7.1. Interneta veikalā taurenaefekts.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinoša dokuments – maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi.

7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Apmeklētājs nosūta rakstisku iesniegumu ar pamatotu sūdzību uz biedrības “Taureņa efekts” adresi Citadeles ielā 1a, Rīga.

7.4. Biedrība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz atbildi Apmeklētājam par pieņemto lēmumu vai pieprasa papildus informāciju, kas nepieciešama preces ekspertīzei.

7.5. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Apmeklētājs.

7.6. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Apmeklētāja vainas dēļ.

Ziedojumi

8.1. Apmeklētājs ziedojumus var veikt taurenaefekts.lv sadaļā “Ziedot”, sekojot turpmākajām instrukcijām lapas sadaļā.

8.2. Ziedojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanas veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

8.2.1. ar internetbankas palīdzību – Paysera pakalpojums;

8.2.2. ar Amex, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti – Braintree pakalpojums.

8.3. Veiksmīga ziedojuma gadījumā ar bankas pārskaitījumu Apmeklētājs saņems apstiprinājuma vēstuli uz e-pasta adresi, ja to norādījis, izvēloties saņemt jaunumus no biedrības .

Regulārie ziedojumi

9.1. Regulārie ziedojumi ir automatizēti maksājumi, kas katras 30 (trīsdesmit) tiek veikti no regulārajam ziedojumam piesaistītā bankas konta vai mobilā operatora.

9.2. Regulāros ziedojumus Apmeklētājs var pieteikt ar bankas karti, reģistrējot maksājumam sevis izvēlētu naudas summu vietnē taurenaefekts.lv.

9.3. Regulāru ziedojumu ar bankas karti vai caur internetbanku var pieteikt taurenaefekts.lv labdarības lapā sadaļā “Ziedot”. Veiksmīga ziedojuma gadījumā ziedotājs saņem apstiprinājumu uz Apmeklētāja uzrādīto e-pasta adresi.

9.4. Lai apstādinātu regulāro ziedojumu no personīgā bankas norēķinu konta, Apmeklētājs nosūta iesniegumu brīvā formā Uzturētājam uz e-pastu shop@taurenaefekts.lv, norādot abonementa reģistrēšanas datumu, abonementa pieteikto summu un bankas kartes pirmos sešus ciparus. Abonements tiks atcelts trīs darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Pretenzijas par līguma noteikumiem, neatbilstošu preci vai pakalpojumu

10.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.

10.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā.

10.3. Apmeklētājs pretenziju par Līguma noteikumu neievērošanu Uzturētājam  iesniedz, rakstot uz e-pastu shop@taurenaefekts.lv, norādot Līguma punktu un izklāstot pamatotu skaidrojumu.

10.4. Ja Uzturētājs nepiekrīt prasījumam vai nesniedz atbildi, Apmeklētājs var vērsties pie kāda no ārpustiesas strīdu risinātājiem:

10.5. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā vai nav iespējams ārpustiesas risinājums, pārkāpums izskatāms tiesā.

10.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Apmeklētāja piekrišanas, ja Apmeklētājs neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem ilgāk kā par 14 (četrpadsmit) darba dienām.

10.7. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Apmeklētājs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

10.8. Gadījumos, kad prece Apmeklētājam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Apmeklētājs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Apmeklētājs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga.

Personas datu aizsardzība

11.1. Apmeklētāju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Vairāk par Personas datu apstrādi – taurenaefekts.lv sadaļā “Privātuma politika”.

11.2. Ar Paysera starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina uzņēmums “Paysera Latvia”, ar Braintree starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina uzņēmums Braintree, a division of PayPal, Inc kā trešās personas, kuras nav Līguma puses, kas noslēgts starp Apmeklētāju un Uzturētāju. Par Apmeklētāju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem un datu drošību ir atbildīgas biedrība “Taureņa Efekts” un/vai attiecīgā iestāde, kura tiesīga sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus

Sīkdatnes (cookies)

12.1. taurenaefekts.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala taurenaefekts.lv plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – taurenaefekts.lv sadaļā “Privātuma politika”.

Autortiesības ©

13.1. taurenaefekts.lv ir Uzturētāja un Uzturētāja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

13.2. taurenaefekts.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

13.3. taurenaefekts.lv saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt taurenaefekts.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

13.4. taurenaefekts.lv autortiesību pārkāpšanas gadījumā Apmeklētājs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Saites

14.1. Apmeklētāju ērtībai un informētībai taurenaefekts.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Uzturētājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar taurenaefekts.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Uzturētājs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

14.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Apmeklētājiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

Atbildība

15.1. Uzturētājs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties taurenaefekts.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka taurenaefekts.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai taurenaefekts.lv darbība  bijusi traucēta vai pārtraukta.

15.2. Uzturētājs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Apmeklētājs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

15.3. Uzturētājs nav atbildīgs par Interneta veikala taurenaefekts.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu vai citu vizuālo parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

15.4. Apmeklētājs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala taurenaefekts.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

15.5. Uzturētājs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Uzturētāja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Citi noteikumi

16.1. Informācijas apmaiņa. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, ja Apmeklētājs to norāda, piesakoties jaunumu saņemšanai vietnē taureņaefekts.lv. Norādot savu e-pasta adresi, Apmeklētājs piekrīt saņemt informāciju par Uzturētāja projektiem, precēm un pakalpojumiem. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti taurenaefekts.lv sadaļā “Kontakti”.

16.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikala taurenaefekts.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Apmeklētājiem, kad Apmeklētājs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

16.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Atbalstītāji