Par mums

Amerikāņu meteorologs un matemātiķis Edvards Lorencs izvirzīja Haosa teoriju, ietverot tajā koncepciju

„Taureņa efekts” un aprakstot, ka pat niecīgākās izmaiņas sistēmā var izraisīt milzīgas pārmaiņas kādā

citā vietā. Šī ideja iedvesmoja mūs 2009. gadā uzsākt labdarības darbību. Mēs ticām, ka ieguldot pat

niecīgākos resursus, ir iespējams sasniegt varenus mērķus.

Taureņa efekts

Biedrībai “Taureņa efekts” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
E-pasts: info@taurenaefekts.lv

Biedrības “Taureņa efekts” rekvizīti

Reģ.Nr. 40008197815
Juridiskā adrese: Citadeles iela 1A, Rīga, LV-1010
Konts ziedojumiem: LV37HABA0551034195731