Atpakaļ uz jaunumiem 5/5/2022 Taureņa efekts

Potenciālo darba devēju attieksme pret bērnunamu audzēkņiem

Šī gada aprīlī biedrība “Taureņa efekts” veica aptauju, lai noskaidrotu potenciālo darba devēju attieksmi pret bērnunamu audzēkņiem. Aptaujājot 14 bērnunamu un aprūpes centru vadītājus visā Latvijā, tika noskaidrots, ka jaunieši dažādu iemeslu dēļ ar diskrimināciju darba vidē saskaras reti.

Aptaujā tika vaicāts vai iestāžu vadītāji novērojuši, ka audzēkņi jebkad ir saskārušies ar diskrimināciju no potenciālajiem darba devējiem viņu vecuma dēļ, kur 100% respondentu sniedza atbildes, ka šādu tendenci nenovēro. Tāpat 92,9% respondentu norādījuši, ka nenovēro diskrimināciju no potenciālajiem darba devējiem uz jauniešu invaliditātes pamata. Aptaujas ietvaros tika noskaidrots, ka 85,7% aprūpes centru vadītāji nav novērojuši, ka jaunieši saskaras ar diskrimināciju no potenciālajiem darba devējiem viņu sociālā statusa (nāk no bērnunamiem vai nelabvēlīgām ģimenēm) dēļ. Tomēr 14,3% jeb divi bērnunamu vadītāji norādīja, ka šādu iemeslu dēļ diskrimināciju novēro reti, konfliktsituāciju gadījumā starp jaunieti un darba devēju. Kā arī tika norādīts, ka joprojām reizēm pastāv uzskati, ka jaunieši, kuri nonākuši bērnu aprūpes centros ir neuzticami darba ņēmēji.